Staking dinsdag 12 december

Beste ouders, verzorgers,

Afgelopen maandag hebben wij u als school geïnformeerd betreffende het voornemen om op 12
december 2017 te gaan staken. Helaas hebben we van minister Slob niet het gewenste resultaat
ontvangen (het ultimatum liep 5 december af) waardoor we als Primair Onderwijs hebben besloten
om alsnog op dinsdag 12 december te gaan staken. De school is deze dag dus gesloten!

De inzet van de actie van PO front is dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en
rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Het aangeboden bedrag van
700 miljoen (waarvan 430 miljoen pas in 2021 zou vrijkomen) is helaas niet toereikend om de
achterstanden in het basisonderwijs in te halen. Als beroepsorganisatie vragen we 1,4 miljard.

Het PO front vraagt alle werknemers in het basis- en speciaal onderwijs om op 12 december a.s.
het werk neer te leggen om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs.
#pocoderood.

Geplaatst door