De schooltijden op basisschool De Sporckt zijn als volgt:

WIN_20150120_092232

Maandag: 08.30 – 14.35
Dinsdag: 08.30 – 14.35
Woensdag: 08.30 – 14.35
Donderdag: 08.30 – 14.35
Vrijdag: 08.30 – 12.00

Inlooptijd

Van 08.20 tot 08.30 uur is er tien minuten ‘inlooptijd’. In die tijd komen de kinderen binnen en kunnen ouders even binnenlopen voor een korte vraag aan of een mededeling voor de leerkracht. Ook kan dan een afspraak gemaakt worden met de leerkracht voor een gesprek dat wat meer tijd nodig heeft. Om 08.30 uur starten de lessen.time to start

Pilot onderwijstijd

In schooljaar 2019-2020 starten wij met een pilot onderwijstijd. Het gaat hierbij om een andere invulling van de pauzetijd en meer tijd voor beweging in het lesprogramma. Dit kan mogelijk leiden tot een aanpassing in de eindtijden van school. Voor deze pilot is er tijdelijk een vakdocent gym aangesteld. Deze pilot duurt twee jaar.

De druk op het onderwijsprogramma van de leerkracht is de laatste jaren groter geworden, er komt steeds meer bij, zowel binnen als buiten het lesprogramma. Daardoor ook de druk op de leerling. Er moet steeds meer in dezelfde tijd. Er is minder tijd om te ontspannen, dat is nodig op een dag waarbij leerlingen veelal bezig zijn met concentreren, inspannen, luisteren en verwerken. Wij denken dat deze aanpassing nodig en passend is bij wat leerlingen op de Sporckt nodig hebben.

Daarnaast zijn we ook bezig met onze schoolontwikkeling. Dat kost veel onderwijstijd, met het team zijn er meer inhoudelijke studiemomenten nodig om hier aan te werken. In die tijd willen we doorgaande leerlijnen creëren om te zorgen voor een betere pedagogische en didactische afstemming op de leerling. Echter deze studiemomenten zijn er op jaarbasis te weinig. Om meer studiemomenten met het team te creëren is vaak een verlenging in schooltijden nodig. Leerlingen gaan in Nederland al 940 uur per jaar naar school, dat is ver boven het Europees gemiddelde van 784 uur.

Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of we zonder verlenging schooltijden, meer studiemomenten met het team kunnen creëren. Het uiteindelijke doel van meer studiemomenten is om de onderwijskwaliteit en professionaliteit van onze leerkrachten en school te verhogen