Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de school bij alle niet-lesgebonden activiteiten onder schooltijd en draagt zorg voor de organisatie rondom alle buitenschoolse schoolsport-activiteiten. De Sporckt kan met trots zeggen dat de ouders in de ouderraad zich zeer betrokken opstellen en daarmee een onmisbare rol vervullen.

Activiteiten

Ouders in de ouderraad zijn betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten en festiviteiten voor de kinderen in en buiten school. Om dit goed te laten verlopen is de ouderraad onmisbaar. De ouderraad van De Sporckt helpt mee bij de organisatie van festiviteiten zoals Sinterklaas, de kerstviering, Carnaval en Pasen. De aankleding en versiering op school neemt de ouderraad ook op zich. Verder organiseert de ouderraad de deelname van onze leerlingen – die dat willen – aan allerlei schoolsporttoernooien, maar ook aan de avondvierdaagse. Als school zijn wij trots op de ouders in onze ouderraad, omdat zij zich grandioos inzetten voor school en onze verwachtingen ieder jaar weer overtreffen.

Ouderraadvergadering

De ouderraad vergadert een keer per maand. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe ideeën ontwikkeld, activiteiten krijgen vorm, de organisatie ervan wordt geregeld en na afloop geëvalueerd. Tijdens deze vergaderingen zijn ook altijd enkele leerkrachten aanwezig. De statuten van de ouderraad liggen op school ter inzage.

Voor vragen over de ouderraad kunt u terecht bij de voorzitter van de ouderraad: Dina Furrer, 013-5703594 of 06-21394767, info@dinafoto.nl