Sporckt voorgevel

Onze School

Basisschool De Sporckt heeft rond de 460 leerlingen en behoort tot de grotere basisscholen van Tilburg. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 telt de school 20 groepen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor een afspraak voor een rondleiding. Wij hebben geen wachtlijst voor 4-jarigen.

Onze missie

Een missie is een beschrijving van je bestaansrecht. Het vormt de identiteit van onze school. De Sporckt is een school in ontwikkeling. We zijn op weg om een lerende organisatie te worden. Het hogere doel hiervan is om het leren van leerlingen te verbeteren. We willen de leerling een centralere plek geven in ons onderwijs. Alles wat we doen moet van toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen die bij ons op school zitten.

De missie is nog niet uitgekristalliseerd en zal gedurende het schooljaar 2017-2018 en volgende jaren verder vorm krijgen. Dit is een proces dat zich verder ontwikkeld, wanneer we meer inhoudelijk bezig zijn met de concrete invoering van de nieuwe visie van de school.

Onze onderwijskundige visie

Een visie omvat de onderwijskundige visie en de doelen die we nastreven. Onze visie is een beschrijving van het beeld van de toekomst die we willen creëren. We hebben afgelopen schooljaar aan de hand van een visietraject onze gezamenlijke visie op papier gezet. Deze is ontstaan in dialoog en in samenspraak met het gehele team, we zeggen dan: daar gaan we met zijn allen voor. Concreet zijn daar vijf stelregels uit voort gekomen. Dit proces hebben wij gezamenlijk doorlopen; met ouders, leerkrachten en leerlingen.

Onze missie en visie vormen samen onze collectieve ambitie. Onze visie is concreet en helder, deze is vormgegeven in de onderstaande vijf stelregels. Dit zijn de pijlers van onze school. De vijf stelregels zijn leidend en vormen het kader van waaruit we onze collectieve ambitie van de Sporckt gaan verwezenlijken.De vijf stelregels zijn:

  1. Zelfontplooiing
  2. Een vertrouwde en veilige omgeving
  3. Actief en doelgericht leren
  4. Persoonlijke ontwikkeling
  5. Educatief Partnerschap

Voor meer uitleg over de vijf stelregels verwijzen wij u door naar onze schoolgids.

De wijk

Basisschool de Sporckt ligt midden in de wijk Tuindorp De Kievit in de Reeshof. De school is gevestigd aan de Meerssenstraat 1b tussen de Millingenstraat, Middendorpstraat en de Meerssenstraat. Rondom de school is een “zoen- en zoefstrook”  aangelegd om de verkeersveiligheid van kinderen te optimaliseren. Tijdens aanvangs- en eindtijden is het erg druk, omdat veel ouders hun kind met de auto naar school brengen.

De school adviseert ouders kinderen te voet of op de fiets naar school te laten gaan. Veiligheid staat voorop, daarom werkt de school intensief samen met de politie die er regelmatig op toeziet dat het parkeer- en wachtverbod wordt gerespecteerd.