Op onze school werken we met de Kanjertraining. Hieronder vind je informatie uit de informatiefolder van de Kanjertraining over de inhoud en hoe wij er in de klassen mee werken. Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website www.kanjertraining.nl

Kirsten en Pauline zijn als coördinatoren sociale veiligheid bezig met de opleiding tot Kanjercoördinator. Voor vragen over de Kanjertraining kun je ook altijd bij hen terecht. Zij zorgen o.a. voor een doorgaande lijn en borging van deze werkwijze in de school.

Waarom de Kanjertraining?

Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. De kerndoelen zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma:

• Hier ben ik
• Het is goed dat ik er ben
• Ik ben te vertrouwen
• Ik help
• Ik speel niet de baas
• Ik lach niet uit
• Doet iemand expres naar, dan denk ik: Bekijk het maar!
• Ik gedraag mij als een kanjer, want ik ben een kanjer

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

• Jezelf voorstellen/presenteren
• Iets aardigs zeggen
• Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
• Een compliment geven en ontvangen
• Ja en Nee kunnen zeggen
• Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt
• Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
• Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
• Samenwerken
• Vriendschappen onderhouden
• Vragen stellen, belangstelling tonen
• Proberen de ander te begrijpen
• Kritiek durven geven en ontvangen
• Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
• Leren stoppen met treiteren
• Uit een slachtofferrol stappen

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit
irritatie en angst.