Sporcktinfo

Informatievoorziening

Wat speelt er op school? Een goede informatievoorziening naar u als ouder is van groot belang, zodat u op de hoogte bent en u daar rekening mee kunt houden.

Schoolgids

Informatie over school en het onderwijs wordt verstrekt via de schoolgids. Gedetailleerde en onderwijstechnische informatie vindt u in het schoolplan. Dit is het verantwoordingsdocument van de school naar het bestuur en de rijksinspectie toe. Het schoolplan ligt bij de directie ter inzage. Met de button rechtsboven op uw scherm kunt u het statische gedeelte van de schoolgids downloaden.
De volgende link brengt u naar het overzicht van het dynamische gedeelte van de schoolgids: Dynamisch gedeelte schoolgids.
En met deze link kunt u naar de Protocollen en werkwijzen.

Schoolkalender

Bij de start van een nieuw schooljaar krijgt u als ouder een schoolkalender. Daarop staan belangrijke data zoals vakanties, vrije dagen, studiedagen voor leerkrachten en activiteiten. Het komt wel eens voor dat er wijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in de schoolkalender staan vermeld in de Sporcktinfo. Rechtsboven op uw scherm kunt u de schoolkalender downloaden.

Jaaragenda

De jaaragenda geeft steeds de actuele informatie die ook in de jaarkalender staat. U kunt de jaarkalender hier vinden: Jaaragenda.

Sporcktinfo

De Sporcktinfo is een nieuwsbrief die elke twee weken op woensdag wordt verstuurd. In de Sporcktinfo staan belangrijke mededelingen over activiteiten, data en andere zaken vanuit school vermeld. De Sporcktinfo is ook rechtsboven op uw scherm te vinden.

Informatieavond

De informatieavond is een bijeenkomst voor ouders, waarin elk leerjaar wordt toegelicht. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 5? U wordt dan uitgenodigd om naar de informatieavond van groep 5 te komen, zodat u een beeld krijgt wat u en uw kind in dat leerjaar kunnen verwachten. De informatieavond vindt aan het begin van het schooljaar plaats. (zie Jaaragenda.)