Informatievoorziening

Wat speelt er op school? Een goede informatievoorziening naar ouders is van groot belang, daarvoor hebben wij diverse informatiekanalen. De Sporcktinfo en e-mail zijn onze primaire informatiekanalen. Daarnaast gebruiken wij ook sociale media zoals Twitter en Facebook. Op deze manier houden wij alle ouders op de hoogte. Klik hier voor de links naar onze social media accounts:

Twitter

Facebook

Schoolgids

Informatie over school en het onderwijs wordt verstrekt via de schoolgids. Gedetailleerde en onderwijstechnische informatie vind je in het schoolplan. Dit is het verantwoordingsdocument van de school naar het bestuur en de rijksinspectie toe. Het schoolplan is te vinden op de website van De Sporckt. Met de button rechtsboven op uw scherm kun je het statische gedeelte van de schoolgids downloaden. De volgende link brengt je naar het overzicht van het dynamische gedeelte van de schoolgids. Deze schoolgids is ingericht op de website van Scholen op de Kaart. Dynamisch gedeelte schoolgids. Daarnaast zijn er ook een aantal openbare protocollen en werkwijzen die wij graag met ouders willen delen. Met deze link kunt u naar: Protocollen en werkwijzen.

Schoolkalender

Bij de start van een nieuw schooljaar krijgen alle ouders een digitale schoolkalender (PDF). Daarop staan belangrijke data zoals vakanties, vrije dagen, studiedagen voor leerkrachten en activiteiten. Het komt wel eens voor dat er wijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in de schoolkalender staan vermeld in de Sporcktinfo. Rechtsboven op uw scherm kunt u de schoolkalender downloaden. Daarnaast is er ook een actuele schoolkalender, deze is te vinden op onze website en is altijd up-to-date.

Jaaragenda

De jaaragenda geeft steeds de actuele informatie die ook in de jaarkalender staat. Je kunt de jaarkalender hier vinden: Jaaragenda.

Sporcktinfo

De Sporcktinfo is een nieuwsbrief die elke twee weken op woensdag wordt verstuurd. In de Sporcktinfo staan belangrijke mededelingen over activiteiten, data en andere zaken vanuit school vermeld. De Sporcktinfo is ook rechtsboven op uw scherm te vinden.

Inloopavond

De inloopavond is een bijeenkomst voor ouders en leerlingen. Op één gezamenlijk moment worden alle ouders en leerlingen op school verwacht, er is sprake van een open inloop. De kinderen leiden de eigen ouders rond, alle leerkrachten zijn die avond aanwezig voor eventuele vragen. De inloopavond vindt aan het begin van het schooljaar plaats. (zie Jaaragenda)