Informatie voortgezet onderwijs

Hieronder vindt u de tekst over de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs zoals die is opgenomen in de schoolgids. Voor verdere informatie over het VO verwijzen wij u naar de website van POVO (PrimairOnderwijsVoortgezetOnderwijs) en de VO gids.

http://www.povo-013.nl

http://www.devogids.nl

Uiteraard kunt u ook altijd bij de leerkrachten van groep 8 met uw vragen terecht.

schooltas

De overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Op basis van cito-toetsen die twee keer per jaar afgenomen worden, bepalen we zeker in de laatste twee schooljaren voor welke onderdelen leerlingen nog extra instructie en oefening nodig hebben. Medio groep 7 gaan wij d.m.v. een vragende dialoog bij de ouders de verwachtingen over het voortgezet onderwijs van hun kind na.

Om ouders en leerlingen in de gelegenheid te stellen welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is, zorgen wij voor een goede voorlichting d.m.v. voorlichtingsboekjes, klassengesprekken, bezoek aan scholen, een informatieavond, enz.

Het uiteindelijk schooladvies komt tot stand in een overleg waarbij de mening van de leerkrachten, de I.B.-er, de bouwteamleider, de directeur en de uitslagen van de toetsen betrokken worden. De uiteindelijke keuze van een passende school wordt door de ouders gedaan. Zij maken tenslotte uit, bij welke vorm en welke school van voortgezet onderwijs het kind wordt aangemeld. In de meeste gevallen zal de school die keuze ondersteunen, maar de school houdt steeds haar onafhankelijkheid in de advisering naar de ontvangende school.

In alle gevallen stelt de leerkracht de ontvangende school schriftelijk op de hoogte van de bevindingen omtrent de leerling, e.e.a. volgens de voor-schriften van de aansluitingscommissie POVO (PrimairOnderwijsVoortgezetOnderwijs). In april maken de kinderen van groep 8 de eindtoets. Mocht de uitslag van de eindtoets significant afwijken van het advies, dan kan de ouder vragen om het advies te heroverwegen. Na heroverweging kan het zijn, dat het schooladvies wordt aangepast. Het is niet mogelijk om het schooladvies naar beneden bij te stellen. Mocht de interpretatie van het schooladvies bij het VO leiden tot afwijzing, spant de school zich tot het uiterste in de leerling alsnog toegelaten te krijgen. In onze optiek is het advies van de school dominant en is de toets slechts ondersteunend.

Uit de rapportages van de ontvangende scholen van voortgezet onderwijs blijkt, dat de leerlingen van onze school goede resultaten boeken en op het door de basisschool geadviseerde niveau onderwijs volgen.