Het nieuwe meubilair

We zijn dit schooljaar gestart met nieuw schoolmeubilair. Naast de vele positieve reacties van leerlingen en ouders, zijn er ook vragen ontstaan bij ouders over de keuze van en de visie achter het meubilair. Dat is heel begrijpelijk, vandaar deze toelichting op het proces en de visie achter onze gemaakte keuze.

Afgelopen schooljaar hebben we onder leiding van een werkgroep van leerkrachten uit ons team, vanuit diverse leerjaren, een selectieproces gehouden. In dat aanbestedingsproces hebben wij diverse leveranciers bezocht. Ons plan van eisen werd het beste door EromesMarko ingevuld, daarmee zijn we verder in gesprek gegaan. In de meivakantie van afgelopen schooljaar hebben nogmaals diverse leerkrachten van ons team een bezoek gebracht aan de showroom. Daarnaast hebben wij de stem van de leerling ingezet. Wij hebben aan de leerlingen gevraagd waar het nieuwe meubilair aan moet voldoen. Vanuit die input is er een concept getekend voor het nieuwe meubilair. Passend bij onze visie, de stelregels en de toekomst.

De visie achter het gekozen meubilair past dan ook bij het creëren van een actievere en doelgerichte werkhouding voor leerlingen. Waarbij we willen dat leerlingen i.p.v. een vaste plek in de klas meer afwisselen en rouleren in de klas en de gezamenlijke ruimtes. Al langer werken we vanuit die werkwijze. Voorbeelden daarvan zijn de circuits, het groepsoverstijgend werken en de inzet van coöperatieve werkvormen. Het meubilair geeft ons die mogelijkheid, zo kunnen we nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Denk aan leerlingen met een grote bewegingsdrang of leerlingen die meer structuur nodig hebben. We werken op dit moment met een basis/startplek bij de opstart van de dag. Gedurende de dag wisselen kinderen werkplekken in de klas en in de gezamenlijke ruimtes af. Het is aan de leerkracht hoe hij of zij die groepen dan samenstelt. Denk daarbij aan de beheersing van de lesstof, de gekozen werkvorm of mate van zelfstandigheid van een leerling. Natuurlijk is dat wennen, zowel voor de leerkracht als de leerling.

Wij realiseren ons ook dat het wennen is voor ouders. Geef ons de tijd en het vertrouwen om daar op een goede manier mee te gaan werken. Binnen de leerteams wisselen wij onderling tips uit en er vindt volop klassenbezoek plaats om bij elkaar in de klassenpraktijk te kijken hoe het meubilair ingezet kan worden.

Geplaatst door

Avatar

Jos Montulet is directeur van basisschool De Sporckt. Contact opnemen kan via het telefoonnummer 013 - 5710843 of mailen naar jos.montulet@xpectprimair.nl. Jos is ook actief op Twitter en te volgen via @josmontulet of neem eens een kijkje op zijn website www.josmontulet.nl.