Xpect Primair - schoolbestuur Basisschool De Sporckt

Xpect Primair

Basisschool De Sporckt valt onder het bestuur van Stichting Xpect Primair. Xpect Primair is een stichting voor katholiek basisonderwijs waar 600 leerkrachten zorg dragen voor bijna 6500 leerlingen op 20 scholen in Tilburg.

Vertrouwd onderwijs

Xpect Primair scholen vindt u in een groot gedeelte van Tilburg. De stichting staat voor vertrouwd onderwijs op degelijke scholen met een goede reputatie. Tradities worden gekoesterd, maar met een blik vooruit. De stichting hecht veel waarde aan een goede sfeer en onderlinge saamhorigheid. Met een toekomstgerichte visie en ruimte voor nieuwe impulsen slaat Xpect primair bruggen naar buiten. De balans bewaken in deze onderwijsvisie is typerend voor onze organisatie.

Met plezier naar school

Leerlingen en leerkrachten die elke dag met plezier naar school gaan en na afloop met hetzelfde gevoel weer naar huis gaan. Dat is waar Xpect Primair naar streeft. De stichting maakt zich sterk voor leerlingen en leerkrachten, zodat zij op de juiste plaats terecht komen passend bij hun wensen en kwaliteiten.

Jongeren zijn de toekomst

Xpect Primair richt zich op de toekomst. De jongeren van nu zijn immers de ouders van morgen. Zij bepalen of zij hun vertrouwen schenken aan een van de Xpect-scholen en daar hun kind(eren) aanmelden.

De organisatie

Dit bestuur is een lerende en professioneel geleide organisatie, waarin de scholen centraal staan en de middelen en mogelijkheden naar behoefte van scholen worden toebedeeld. Xpect Primair creëert zo gelijke kansen in ongelijke situaties en waarborgt de stichting de diversiteit en kwaliteit van het onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open communicatie dragen bij aan de onderlinge samenwerking en solidariteit. Het bestuur is inmiddels uitgegroeid tot de grootste stichting voor katholiek basisonderwijs in de gemeente Tilburg.

Meer informatie over het schoolbestuur vindt u hier.