Grijze gebouw Sporckt

Geschiedenis

Op 1 augustus 2017 bestaat basisschool De Sporckt 25 jaar. De school startte op 7 september 1992 in een noodgebouw. Omdat er veel werd gebouwd in de wijk groeide de school flink en werd op 1 augustus 1993 het ‘oude’ hoofdgebouw (GRIJS) in gebruik genomen.

Meerdere locaties

Door de explosieve groei was De Sporckt in het verleden verspreid over meerdere locaties. Er werden tijdelijk noodlokalen geplaatst, maar zelfs dat was destijds niet toereikend. Sommige klassen kregen op diverse dislocaties onderwijs, onder andere op soms ver weg gelegen scholen.

Vanaf augustus 2003 is de situatie zoals we die nu ook kennen. Één locatie met twee gebouwen: het hoofdgebouw (ROOD) en het vroegere hoofdgebouw (GRIJS).

Het vuilbomenbos

De naam van de school is ontleend aan de huidige plaats waar in de 16e eeuw het vuilbomenbos Sporckt lag. De naam is ontleend aan de Rhamnus frangula, de vuilboom die ook wel Sporkehout genoemd wordt.

Sporkehout

Sporkehout

Sporkehout groeit als struik of als kleine boom tot ongeveer 5 meter hoog. De schors is zwart en heeft bruine poriën. Sporkehout heeft geen doorns. De bladeren lijken op die van de wegedoorn, maar zijn elliptisch en gaafrandig.

De bloemen zijn tweeslachtig en hebben elk vijf kelk- en vijf kroonbladeren. Er groeien rode besachtige steenvruchten aan de boom die later zwart worden en door de grote lijster, kramsvogel en fazant worden gegeten.