Een veilige en vertrouwde omgeving

Op basisschool De Sporckt werken wij vanuit een veilige en vertrouwde omgeving. Die omgeving creëren we samen. Leerkrachten vanuit hun rol als professional in groepsvorming en –begeleiding. Ouders zijn de expert over hun kind én onze partner in onderwijs en opvoeding. Om die omgeving te creëren gebruiken we o.a. de Kanjertraining. Daar refereren wij naar op onze website en in de schoolgids. Deze werkwijze komt voornamelijk naar voren in onze houding en in ons handelen. De Kanjertraining praat dan over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Dit zijn belangrijke kernwaarden van waaruit wij dagelijks werken.

Dat brengt mij op het gebruik van groepsapps door ouders. Tegenwoordig niet meer weg te denken. Diverse groepen zijn aangemaakt onder ouders om elkaar op de hoogte te stellen van schoolse zaken. Het voordeel van sociale media is dat we elkaar makkelijk en snel op de hoogte kunnen brengen. Er gaat een nieuwe digitale wereld open die er voorheen niet was. Het nadeel daarvan is dat we het persoonlijke contact dreigen te verliezen. Een andere valkuil is het zenden vanuit anonimiteit. Dit kan leiden tot vervelende berichten waardoor we het wederzijds respect uit het oog dreigen te verliezen.

Daarmee doel ik op berichten die specifiek gaan over leerlingen en leerkrachten. Groepsapps zijn daar niet het juiste medium voor. Kritiek of feedback geeft je persoonlijk onder vier ogen. Ik benoem dit omdat ik deze signalen ontvang en het mijn verantwoordelijkheid vind om dit kenbaar te maken. Dat doe ik omdat het gaat om leerlingen en leerkrachten van deze school. Die verantwoordelijkheid heb ik niet alleen, die heeft iedere ouder én teamlid.

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Wij hebben een gezamenlijk aandeel in dit vertrouwen en het stimuleren van sociale veiligheid. Leerkrachten én ouders, ieder vanuit een eigen rol. Zowel binnen als buiten de school. Dit is onze gezamenlijk opdracht. Denk daar de volgende keer aan wanneer u een bericht plaatst of leest in een van de groepsapps. Laten we afspreken de waarde van persoonlijk contact niet uit het oog te verliezen, hopelijk vindt u dan de weg naar onze school…

Geplaatst door

Avatar

Jos Montulet is directeur van basisschool De Sporckt. Contact opnemen kan via het telefoonnummer 013 - 5710843 of mailen naar jos.montulet@xpectprimair.nl. Jos is ook actief op Twitter en te volgen via @josmontulet of neem eens een kijkje op zijn website www.josmontulet.nl.