Uw kind aanmelden

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor een rondleiding en intakegesprek

Adres

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB – Tilburg

Schooltijden

Maandag t/m donderdag:
8.30 uur – 14.35 uur
en vrijdag tot 12.00 uur

Telefoon & Email

013 – 571 08 43
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl
Twitter & Facebook (@BSSporckt)

Via onderstaand contactformulier kunt u een rondleiding aanvragen om ons en de school beter te leren kennen. Een rondleiding met een intakegesprek is een verplicht onderdeel van onze aanmeldprocedure. We raden ouders aan om vanaf 2,5 jaar een rondleiding aan te vragen.
Indien u geïnteresseerd bent in een rondleiding dan kunt u dat aangeven, wij nemen dan vrijblijvend contact met u op. Tijdens deze kennismaking kunt u met uw kind de school in bedrijf zien en kunnen we wederzijdse verwachtingen met elkaar afstemmen.
Wanneer uw kind al op een school is aangemeld en u heeft interesse in een overstap, dan vragen wij aan u om de huidige school in te lichten. Deze afspraak hebben wij gemaakt met alle scholen in de gemeente Tilburg. Dit is van belang voordat u een afspraak met ons maakt voor een rondleiding.
 

Helaas zitten de groepen 1 en 2 voor schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 al vol. Er is geen mogelijk meer om in te stromen in deze groepen. In de groepen 3 en 4 is zij-instroom niet meer mogelijk, in een aantal groepen is er mogelijk wel plek, u kunt bij ons informeren om welke groepen het gaat. We werken met een wachtlijst voor de instroom van de 4-jarigen. Wanneer onze kleutergroepen vol zitten, dan start uw kind pas in het eerstvolgende schooljaar. De aanmeldprocedure is onderaan dit formulier te vinden en staat tevens beschreven in de schoolgids.

 Let op! Een rondleiding aanvragen kan natuurlijk altijd, bij een definitieve aanmelding wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. 

Hieronder vindt u onze aanmeldprocedure: 

  1. Gezien de huisvesting hebben we ruimte voor vijf groepen 1 en 2, waarvan drie groepen 1 en twee groepen 2. Het maximale leerlingaantal in de onderbouw is per schooljaar 150 leerlingen. Wanneer dit aantal is bereikt worden nieuwe leerlingen op de wachtlijst geplaatst. 
  2. Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan, gedurende het schooljaar, alleen in overleg en kan per situatie verschillend zijn. Dit is altijd maatwerk.
  3. Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing buiten Tilburg kan eventueel plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.
  4. Broertjes en zusjes van huidige leerlingen én driejarigen die al onderdeel zijn van kindcentrum Tuindorp hebben voorrang op ‘nieuwe leerlingen’. Let op! We kunnen alleen maar voorrang geven als we nog niet aan het aantal van 150 leerlingen zitten. 
    5. Vanwege de afsluitende activiteiten in de groepen 1 en 2 in de laatste maanden van het schooljaar, kunnen kinderen vanaf 6 weken tot het einde van het schooljaar, die dan 4 jaar worden, nog niet starten op school. We hebben hiertoe besloten omdat we graag de jongste kinderen ook onze volledige aandacht willen geven. Deze kinderen zijn van harte welkom na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar.


    Wij hebben deze maatregelen genomen in samenspraak met het College van Bestuur van Stichting Xpect Primair en de MR. Wij delen de mening dat, indien het leerlingenaantal in deze groepen verder toeneemt, de kwaliteit van het onderwijs op onze school onder druk komt te staan. Daarnaast willen wij vanuit onze visie werken en ons onderwijsconcept van 0-6 jaar voor het jonge kind waarmaken.

    Voor meer informatie over onze aanmeldprocedure of overige vragen kunt u contact opnemen met onze administratie via: 013 – 571 08 43