Uw kind aanmelden

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor een rondleiding en intakegesprek

Adres

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB – Tilburg

Schooltijden

Maandag t/m donderdag:
8.30 uur – 14.35 uur
en vrijdag tot 12.00 uur

Telefoon & Email

013 – 571 08 43
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl
Twitter & Facebook (@BSSporckt)

Via onderstaand contactformulier kunt u een rondleiding aanvragen om ons en de school beter te leren kennen. Een rondleiding met een intakegesprek is een verplicht onderdeel van onze aanmeldprocedure.
Indien u geïnteresseerd bent in een rondleiding dan kunt u dat aangeven, wij nemen dan vrijblijvend contact met u op. Tijdens deze kennismaking kunt u met uw kind de school in bedrijf zien en kunnen we wederzijdse verwachtingen met elkaar afstemmen.
Wanneer uw kind al op een school is aangemeld en u heeft interesse in een overstap, dan vragen wij aan u om de huidige school in te lichten. Deze afspraak hebben wij gemaakt met alle scholen in de gemeente Tilburg. Dit is van belang voordat u een afspraak met ons maakt voor een rondleiding.
 

Helaas zitten wij voor dit schooljaar (2021 – 2022) al vol. Er is geen mogelijk meer om in te stromen in de groepen 1. In de overige groepen is er mogelijk wel plek, u kunt bij ons informeren om welke groepen het gaat. We werken met een wachtlijst voor de instroom van de 4-jarigen. Wanneer onze kleutergroepen vol zitten, dan start uw kind pas in het eerstvolgende schooljaar. De aanmeldprocedure is hieronder te vinden en staat tevens beschreven in de schoolgids. 

 

Voor de aanmeldingen voor het schooljaar 2021 – 2022 hanteren we, met betrekking tot het plaatsen van leerlingen, de volgende maatregelen:

  1. Gezien de huisvesting hebben we ruimte voor vijf groepen 1 en 2, waarvan drie groepen 1 en twee groepen 2. Het maximale leerlingaantal in de onderbouw is per schooljaar 155 leerlingen. Wanneer dit aantal is bereikt worden nieuwe leerlingen op de wachtlijst geplaatst. 
  2. Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan, gedurende het schooljaar, alleen in overleg en kan per situatie verschillend zijn. Dit is altijd maatwerk.
  3. Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing buiten Tilburg kan eventueel plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.
  4. Broertjes en zusjes van huidige leerlingen én driejarigen die al onderdeel zijn van kindcentrum Tuindorp hebben voorrang op ‘nieuwe leerlingen’.
    5. Vanwege de afsluitende activiteiten in de groepen 1 en 2 in de laatste maanden van het schooljaar, kunnen kinderen vanaf 6 weken tot het einde van het schooljaar, die dan 4 jaar worden, nog niet starten op school. We hebben hiertoe besloten omdat we graag de jongste kinderen ook onze volledige aandacht willen geven. Deze kinderen zijn van harte welkom na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar.


    Wij hebben deze maatregelen moeten nemen in samenspraak met het College van Bestuur van Stichting Xpect Primair en de MR. Wij delen de mening dat, indien het leerlingenaantal in deze groepen verder toeneemt, de kwaliteit van het onderwijs op onze school onder druk komt te staan. Daarnaast willen wij vanuit onze visie blijven werken en ons onderwijsconcept van 0-6 jaar waar kunnen maken.