Impressie

Sfeer & uitstraling

Beelden zeggen meer dan woorden. Hieronder vind je diverse beelden van onze school. Onze leerlingen werken vanuit een vaste structuur. Soms zelfstandig, soms in groepjes. Soms in de klas en soms in de gezamenlijke werkruimtes. Dat hangt af van het doel en de opdracht. Ook zie je beelden van ons groene schoolplein, want leren vindt niet alleen binnen de vier muren van het klaslokaal plaats.

Onderwijs op De Sporckt

Hoe ziet dat er dan uit?

Kinderen gaan naar school om zich te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zijn en ze leren er kennis en vaardigheden. Als school spelen wij daarin een essentiële en voorwaardelijke rol. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen elk kind zich met kwalitatief goed onderwijs optimaal kan ontwikkelen. Hoe we dat doen lees je hieronder.

3 voorbeelden

Onze visie op onderwijs

 

Flexibele werkplekken

Flexibele werkplekken

Een veilige en vertrouwde omgeving

Leerkrachten creëren een gestructureerde omgeving voor de kinderen van hun eigen groep. Vanuit die veiligheid van de groep ontstaan er groeps- en paralleloverstijgende activiteiten in de school. Er is dagelijks een vast opstart- en afsluitmoment met de leerkracht in de eigen groep.

Gedurende de dag werken kinderen op diverse plekken in de school. We hanteren daarbij de cirkel van vertrouwen. Daar waar kinderen het kunnen mogen ze het laten zien, en werken ze bijvoorbeeld op werkplekken in de gang. Als kinderen er nog niet aan toe zijn begeleiden we ze daar naartoe stap voor stap.

Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken

De driehoek ouder-kind-leerkracht

Wij praten mét het kind over zijn of haar ontwikkeling. Dat doen we drie keer per jaar. Vóór ieder driehoeksgesprek vindt er een kindgesprek tussen leerkracht en leerling plaats. Ook dat doen we drie keer per jaar.

In het begin van het schooljaar staat vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Tijdens het tweede en derde gesprek worden ook de toetsresultaten besproken. De kinderen vullen voorafgaand aan ieder driehoeksgesprek een ik-rapport in. Daarmee reflecteren ze (samen met de leerkracht) op een aantal vaardigheden die wij gedurende de schoolloopbaan centraal hebben gesteld.

Inzet van ICT

Inzet van ICT

Het is een middel en geen doel

 Alle kinderen maken gebruik van ICT middelen bij ons op school. Passend bij de leeftijdsgroep van het kind zetten we laptops, tablettafels of bijv. Beebots in. Wij zien ICT als een middel om tot bepaalde leerdoelen te komen.

Met name bij de oudere kinderen zetten we ICT slim in, omdat het vooral sneller en efficiënter omgaat met nakijken en het geven van gepersonaliseerde feedback. Met de inzet van o.a. Snappet monitoren we de voortgang van leerlingen en krijgen ze werk op niveau. Vanaf de groepen 6 werken de kinderen 1 : 1. Ieder kind heeft dan zijn eigen laptop.

Neem contact met ons op

Interesse?

” Heeft u interesse om een keer te komen kijken? Dan kunt u een vrijblijvende rondleiding aanvragen. Dat kan via het contactformulier op onze website, dan ontvangen wij meteen van u een e-mail. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 013 – 571 08 43

Na ontvangst van uw reactie nemen wij vrijblijvend contact met u op om een afspraak in te plannen. 

– Basisschool De Sporckt