De ouderraad

In goede samenwerking met de school zorgt de ouderraad (OR) voor de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen van De Sporckt.
De ouderraad (OR) bestaat momenteel uit 13 ouders van onze school. 

Wat doet de ouderraad?

De OR bestaat uit een wisselend aantal leden. De leden zijn altijd ouders van de school. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden door zich te melden bij een zittend OR-lid. Ook kunt u contact opnemen met de  voorzitter of  secretaris van de OR, zie contactgegevens verderop.

Ongeveer 10 x per schooljaar wordt er door de OR vergaderd. De leden van de OR zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per activiteit).  In deze vergaderingen worden de activiteiten vooraf besproken en later geëvalueerd.  Bij de vergaderingen van de OR is altijd een teamlid van de school aanwezig, om een goede communicatie tussen ouders en school te waarborgen.  Indien nodig is er contact met de MR (kan op beider verzoek) omtrent lopende zaken.

Wie zitten er in de ouderraad?

Voorzitter: Karin Dekkers
Vicevoorzitter: Maggie Kuijpers
Secretaris: 
Penningmeester: Charlotte de Werk

Trudy neemt als leerkracht namens school zitting in de OR.

 

 

 

 

 

 

De vrijwillige ouderbijdrage

Wat doen we er van?

De OR beheert samen met de school de ouderbijdrage. De bijdrage van de ouders wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in overleg met de directie en de MR. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze bijdrage kunnen we de activiteiten niet bekostigen.

Mochten de kosten voor de ouderbijdrage voor uw gezinssituatie tijdelijk of structureel voor onoverkomelijke problemen zorgen, dan zijn er via o.a. stichting Leergeld mogelijkheden tot gedeeltelijke of volledige financiering van de kosten van de ouderbijdrage. De directie vertelt u graag meer over deze mogelijkheden indien dat voor u van toepassing is. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend zelf contact opnemen met stichting Leergeld via telefoonnummer 013-5801211. Mailen kan ook via het e-mailadres info@leergeldtilburg.nl.

 

Bel voor meer informatie

013 – 571 08 43

Neem contact op met de OR

OR.Sporckt@ouder.xpectprimair.nl

De betaling

De ouderbijdrage is   € 45  per kind  per schooljaar. U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin het verzoek deze bijdrage over te maken. U leest daarin ook hoe u de bijdrage in termijnen kunt betalen. Bij het maken van de begroting gaan wij er vanuit  dat alle ouders hun bijdrage voldoen, wetende dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is.

Wanneer kinderen gedurende het jaar instromen, betalen ouders een percentage van het totale bedrag. 

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt als uitgegeven:
€ 10,00     Spaarpot voor het eindkamp in groep 8
€ 12,50     Schoolreis (1x in de twee jaar)
€ 17,50     Activiteiten OR (carnaval, sinterklaas etc.)
€ 5,00      Lustrum 

De verantwoording

Jaarlijks verantwoord de OR de begroting aan de MR en aan alle ouders via de Sporcktinfo. Op die manier zijn we transparant over de middelen die we ontvangen en hoe we ze besteden.

Jaarlijkse activiteiten

Onderstaande activiteiten worden samen met de school georganiseerd door de OR.

Op school zijn er diverse werkgroepen waarin leerkrachten en OR-leden samen zijn vertegenwoordigd, om onderstaande activiteiten te organiseren.

Feesten, activiteiten en schoolkamp

We organiseren samen met de school diverse feesten zoals Kerst, Sinterklaas, Carnaval en Pasen. Daarnaast ook diverse activiteiten zoals de sporttoernooien, de kinderboekenweek en het schoolschaatsen. In groep 8 gaan de kinderen een week op schoolkamp. Daar wordt al vanaf groep 1 voor gespaard. Op die manier hoeven we in groep 8 niet eenmalig een bedrag te vragen.

Schoolreis

Een keer in de twee jaar gaan we met alle kinderen van de school op schoolreis. Ouders gaan mee als vrijwilligers. We clusteren de kinderen per twee leerjaren (groepen 1 & 2 – 3 & 4 – 5 & 6 – 7 & 8), zodat we voor alle leeftijdsgroepen een bestemming kunnen vinden. De schoolreis wordt georganiseerd door de OR en de school. In 2021 staat er een schoolreis gepland.