Informatie over

Onze school

Op deze pagina vindt u belangrijke algemene informatie en documenten over onze school. Bijvoorbeeld informatie over het aanmelden, onze schoolgids, het schoolplan en ons ondersteuningsprofiel.

Algemene informatie

Basisschool De Sporckt

Aantal leerlingen: 465 leerlingen
Groepering: Jaargroepen 1 t/m 8
Directeur: Jos Montulet
E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Schoolgids 2021 – 2022

Schoolplan 2019 – 2023

Handige informatie

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden op onze school kan alleen na een persoonlijke rondleiding. Wij nemen graag de tijd om u en uw kind beter te leren kennen. Indien u na een rondleiding uw kind wilt aanmelden, kunt u aan aanmeldformulier afhalen.

Is er een wachtlijst?

Ja, op dit moment hanteren wij een wachtlijst voor 4-jarigen. Er is plaats voor 155 leerlingen in de groepen 1 en 2. Deze groepen zitten op dit moment vol. U kunt uw kind nog steeds aanmelden, voor schooljaar 2022-2023 is er geen instroom meer mogelijk. In verband met onze organisatie zien wij aanmeldingen graag op tijd tegemoet. Wij raden aan om vanaf 2,5 jaar een rondleiding aan te vragen.

Extra informatie

Onze school staat ook op de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze website zijn meer gegevens te vinden over onze toetsresultaten, de uitstroom naar het voortgezet onderwijs en de waardering van de inspectie. Klik hier om naar deze pagina te gaan voor meer aanvullende gegevens.

Ouderkalender

De jaarkalender voor ouders voor dit schooljaar is in de schoolapp te vinden. Hierop kun je alle schoolactiviteiten, vakanties en vrije dagen vinden.

Ziekmeldingen doorgeven

Ziekmeldingen kunnen zowel telefonisch, via de e-mail of via de schoolapp worden doorgegeven. Via de schoolapp is de snelste manier. Doorgeven kan via deze website op de contactpagina, zie het menu boven.

Passend onderwijs

Klik hier voor ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin omschrijven wij wat we als school aan extra ondersteuning kunnen bieden voor uw kind. Dit komt bovenop de reguliere basisondersteuning. Zo werken wij bijvoorbeeld met een ondersteuningsteam zodat wij op school meerdere expertises aan boord hebben.

Vragen?

Heeft u vragen over onze school, of wilt u met ons in contact komen?

Waar staan wij voor?

Benieuwd hoe wij onze missie, visie en kernwaarden een plek geven in de klas?

Teamleden

Benieuwd wie er allemaal op onze school werken?

Hoe geven wij het onderwijs op De Sporckt vorm?

In de groepen 1 en 2 staat het lerend spelen centraal, waarbij de nadruk ligt op het spel. Vanaf groep 1 groeperen wij de leerlingen in losse jaargroepen. Groep 1/2 zit bij ons dus niet bij elkaar. Zo komt de instroom alleen in de groepen 1. Daar wordt de basis gelegd, zowel didactisch als pedagogisch.  Kinderen worden zelfredzaam en leren de regels en procedures kennen van onze school. Het voordeel daarvan is dat de groepen 2 stabiel blijven in leerlingaantal. Vervolgens kan er in die groepen actief en doelgericht worden gewerkt om leerlingen een goede basis te geven voor groep 3. In de groepen 3 & 4 vindt er een overgang plaats naar spelend leren, waarbij de nadruk ligt op het (formele) leren. Zo wordt er met actieve & coöperatieve werkvormen  gewerkt o.a. door middel van circuits. Op deze manier oefenen en herhalen we eerder aangeboden lesstof op een aantrekkelijke manier, passend bij de leeftijdsgroep en interesses van het kind.

Als wij op De Sporclt over het jonge kind spreken, dan bedoelen wij de leerlingen in de groepen 1 t/m 4. 

Vanaf groep 5 loopt het spelend leren over in het leren vanuit een onderzoekende houding. Wij vinden het belangrijk dat de onderzoekende houding van het kind behouden (of aangeleerd) wordt, zodat het succesvol aan het vervolgonderwijs kan beginnen. Om dit doel te bereiken werken we op school met IPC. We integreren de zaakvakken zodat er samenhang ontstaat in het leren. Kinderen leren om vanuit een onderzoekende houding antwoorden te vinden op hun vragen. Dit leerproces maken we zichtbaar op de leerwanden in iedere groep, maar ook in het portfolio.

Het jonge kind is van nature nieuwsgierig en leert door middel van spelend leren. Wanneer kinderen ouder worden, krijgt het leren steeds meer een formeel karakter. Ze leren dan vanuit een kritische onderzoekende houding. In de groepen 5 t/m 8 is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en werken kinderen aan persoonlijke leerdoelen. De leerdoelen en de uitkomsten worden gebundeld in het portfolio van het kind. Hier voeren we drie keer per jaar met het kind een gesprek over (kindgesprekken) en daarna met ouders (driehoeksgesprekken). 

Wij vinden het belangrijk dat het leren van kinderen niet alleen binnen de vier muren van het klaslokaal plaatsvindt. Beweging en een goede balans tussen in- en ontspanning zijn belangrijk om goed te kunnen leren. Daarom hebben wij gekozen voor gymlessen van 1 uur én een extra beweegmoment van een half uur in de week. Op die manier bewegen kinderen meer en hebben ze ook een moment van ontspanning tussen het leren door.  De beweeglessen vinden het hele jaar door buiten plaats op ons groene schoolplein. Wij hebben twee gymdocenten in dienst die deze lessen verzorgen. Ook de kleuters krijgen gym van een gymdocent, zelfs de peuters van De Teddybeer krijgen een keer in de week gym.

We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leren gaat niet alleen over cognitieve prestaties. Net als bij het bewegingsonderwijs maken we gebruik van een vakdocent die muziek geeft in diverse groepen. Zo maken we gebruik van de expertises en kwaliteiten die wij hebben in ons team. Ons muziekonderwijs krijgt hierdoor een impuls en hebben we beter zicht op de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

Locatie

Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg

Schooltijden

Maandag t/m donderdag
8.30 uur – 14.35 uur

Vrijdag
8.30 uur – 12.00 uur

Telefoon & E-mail

013 – 571 08 43
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

v

Ervaringen van onze ouders

“De Sporckt is – voor kinderen, ouders en verzorgers – een hele fijne groene basisschool met een plezierige en open sfeer. De school biedt een vertrouwde en veilige omgeving. Het kind staat centraal, en dat uit zich in alles. De leerkrachten en leiding laten kinderen kind zijn. Ouders en verzorgers worden zo veel mogelijk betrokken. In één woord: chapeau!”

 

Vader van L. uit groep 4

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Daar hecht de Sporckt waarde aan. Zowel directie als het team straalt betrokkenheid, passie en professionaliteit uit. Dit uit zich in allerlei vernieuwingen op het gebied van o.a. leerinhoud en leeromgeving. Wij vinden het dan ook zeer fijn om van onze kinderen te horen dat ze zich thuis voelen op de Sporckt.

 

Moeder van A. en E. uit de groepen 4 en 6.

 

“Wij hebben gekozen voor bs. De Sporckt omdat er in de school een fijne sfeer heerst. Wij vinden de school en klassen overzichtelijk en prettig ingericht. Er heerst rust in het gebouw. De leerkrachten zijn enthousiast en betrokken. Als ouders merken wij dat er naar ons en onze feedback geluisterd wordt en dat voelt als een fijne samenwerking, met als doel het beste voor de kinderen te willen.”

 

Moeder van C. en D. uit de groepen 1 en 2