Missie & Visie

Hier staan wij voor
d

onze stelregels

 Op De Sporckt werken we dagelijks vanuit onze vier stelregels. Daarmee laten we zien waar we voor staan en zeggen wij: “Zo doen we dat op De Sporckt!”

Een veilige en vertrouwde omgeving

We werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect in verbinding met onze omgeving. Dat doen wij aan de hand van de Kanjertraining. Leerkrachten zijn professionals in groepsvorming en -begeleiding. Zij creëren op hun eigen wijze een veiligheid en structuur in de groep.

Vanuit veiligheid van de groep ontstaan er groeps- en paralleloverstijgende activiteiten waarbij we de leerlingen uitnodigen en uitdagen om zichzelf te ontwikkelen.

 

Actief en doelgericht leren

Leren is een actief proces. We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle leren. Dat doen wij door actieve en coöperatieve werkvormen te gebruiken. Daarnaast integreren wij vakgebieden zodat er voor leerlingen samenhang in het leren ontstaat. De onderwijs- en ontwikkelbehoefte van de leerling staat hierbij centraal, ingevuld vanuit het vakmanschap van de leerkracht. We werken daarbij vanuit leerlijnen en de referentieniveaus om de kwaliteit te borgen. Zo werken we doelgericht aan de totale ontwikkeling van het kind.

w

Educatief Partnerschap

Als school willen we in een actieve verbinding staan met onze omgeving. Als kindcentrum trekken we samen op met De Teddybeer in onderwijs en opvoeding. Op diverse manieren betrekken wij ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld door ze te betrekken bij de afsluiting van een thema of ouders uit te nodigen voor vieringen.

Daarnaast betrekken we ouders door verbindende gesprekken te voeren tijdens thema-avonden, inloopmomenten en de driehoeksgesprekken in het kader van het portfolio.

Persoonlijke ontwikkeling

Vanuit een positieve en veilige sfeer werken wij aan de pedagogische opdracht van onze school. Voor een optimale ontwikkeling is het van belang dat de leerkracht iedere leerling ziet en kent. Als leerlingen weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, leren ze betere keuzes te maken in het eigen leerproces. We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leerlingen zijn trots op hun prestaties en deze successen worden gevierd. Met het portfolio brengen we de ontwikkeling van leerlingen in kaart.

 

In ons schoolplan staan onze stelregels beschreven. Daarin vind je ook onze ambities en plannen voor de komende vier jaar.

Klik hier om ons schoolplan in te zien.