Onze missie

Basisschool De Sporckt

 

“Wij vinden dat ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet kunnen opgroeien.”

 Dat is onze missie en daar geloven wij in. Onze vier kernwaarden zijn: authentiek, solidair, openheid en vertrouwen. Deze kernwaarden hebben wij met het team vertaald naar onze school. Deze kernwaarden komen terug in onze pijlers en in ons dagelijks handelen. 

Wij zijn authentiek

Op basisschool De Sporckt werken we vanuit vier pijlers. Actief en doelgericht leren, educatief partnerschap, persoonlijke ontwikkeling en een veilige en vertrouwde omgeving. Deze
geven ons houvast en daarmee zorgen wij voor goed onderwijs. Hierdoor laten wij zien wie we zijn. Zowel binnen als buiten de school komt onze visie duidelijk naar voren. Dat merk je aan de
leeromgeving, de sfeer in de school en ons groene schoolplein.

Wij vertrouwen

Op basisschool De Sporckt hebben wij vertrouwen in het kind, in elkaar en onze professionaliteit. Dat is nodig voor een goede samenwerking met ouders en partners. Dit komt naar voren in de manier waarop wij pedagogisch-didactisch naar leerlingen kijken. We zien vertrouwen als een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Gedeeld leiderschap, autonomie en vertrouwen gaan hand in hand.

Wij staan voor openheid

In onze organisatie werken wij open en transparant. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy. Er wordt open gecommuniceerd op basis van gelijkwaardigheid met medewerkers, ouders en kinderen. Wij werken laagdrempelig door open te staan voor de dialoog met ouders. Er is ruimte om jezelf kwetsbaar op te stellen.

Wij zijn solidair

Wij hebben oog voor het belang van het kind. Leerkrachten werken in verbinding vanuit leerteams met elkaar samen. Er is oog en aandacht voor iedereen binnen onze organisatie. Er is ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vanuit erkende ongelijkheid wordt er gezorgd voor aandacht, kansen en mogelijkheden voor iedereen.