Basisschool De Sporckt

"Groei samen, vlieg zelf!"

“Wij vinden dat ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet kunnen opgroeien.”

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dat is hard werken. Daarom is dit onze missie en daar geloven wij in. Onze vier kernwaarden zijn authentiek, solidair, openheid en vertrouwen. Deze kernwaarden hebben wij met het team vorm en inhoud gegeven. Deze kernwaarden komen terug in onze pijlers en in ons dagelijks handelen. Hieronder lees je hoe wij dat doen. 

Wij zijn authentiek

Op basisschool De Sporckt werken we vanuit vier pijlers. Actief en doelgericht leren, educatief partnerschap, persoonlijke ontwikkeling en een veilige en vertrouwde omgeving. Dit geeft ons houvast in onze koers voor goed onderwijs. Hierdoor laten wij zien wie we zijn. Zowel binnen als buiten de school komt onze visie duidelijk naar voren.

Dat zie je aan de
leeromgeving, de sfeer in de school, de samenwerking van ons kindcentrum en ons groene schoolplein.

Wij vertrouwen

Op basisschool De Sporckt hebben wij vertrouwen in het kind, in elkaar en onze professionaliteit. Dat is nodig voor een goede samenwerking met ouders en partners. Dit komt naar voren in de manier waarop leerkrachten in de klas met leerlingen werken.

Wij zien vertrouwen als iets actiefs: door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Gedeeld leiderschap in de hele school, autonomie en vertrouwen gaan hand in hand.

Wij staan voor openheid

In onze organisatie werken wij open en transparant. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy. Tussen medewerkers, ouders en kinderen wordt er open gesproken op basis van gelijkwaardigheid.

Wij werken laagdrempelig en staan altijd open voor de dialoog met ouders. Er is ruimte om jezelf kwetsbaar op te stellen.

Wij zijn solidair

Wij hebben oog voor het belang van het kind. Leerkrachten werken intensief samen en staan in verbinding met elkaar doordat we werken met leerteams. Er is oog en aandacht voor iedereen binnen onze organisatie.

Er is ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vanuit erkende ongelijkheid gunnen we kinderen kansen en wordt er gezorgd voor aandacht en mogelijkheden voor iedereen. 

Hoe komt dit terug in jullie visie?

Deze kernwaarden komen terug in onze 4 pijlers en in ons dagelijks handelen. Benieuwd hoe wij dat doen? Lees dan snel verder op de volgende pagina.