De tijd vliegt voorbij. We zijn aangekomen in de decembermaand. Deze maand staat altijd in het teken van vieringen. Om deze veilig en verantwoord door te laten gaan, hebben de werkgroepen aanpassingen gedaan. Bij deze vieringen zijn ouders helaas niet welkom, dat is erg jammer en dat past ook niet bij wat we als school willen uitstralen. Helaas is het niet anders en volgen ook wij de richtlijnen die er op dit moment zijn. Hierdoor missen we wel de verbinding met ouders, die we zo enorm belangrijk vinden.


We zijn met elkaar aan het onderzoeken hoe we in deze bijzondere tijd toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. De normale inloop is er niet meer, daarmee verdwijnen ook veel informele contactmomenten. Dit wordt gemist en daarmee verlies je ook contact met de school. We denken dat er veel (digitale) mogelijkheden en kansen zijn. Mocht je daar zelf ideeën over hebben dan horen wij die graag.

Binnenkort gaan we een oudertevredenheidspeiling uitzetten onder alle ouders, we zijn namelijk heel benieuwd hoe
tevreden ouders zijn over onze school. Hierover later meer.

In januari gaan we ons nieuwe logo onthullen en de nieuwe schoolapp lanceren. De voorbereidingen daarvoor zijn in
volle gang. Het ontwerpbureau dat we hebben ingeschakeld, legt momenteel de laatste hand aan het nieuwe logo, de
slogan en de nieuwe huisstijl. Dit willen we straks in het nieuwe jaar met alle ouders delen, samen met de nieuwe
schoolapp. Mooie ontwikkelingen dus op De Sporckt.