Na de herfstvakantie zijn we gestart met de pilot leren in samenhang. Met deze pilot voeren we schoolbreed, in de groepen 1 t/m 8, een thema uit voor vier weken. Je hebt er thuis vast al wel wat over gehoord. De kinderen leren die vier weken dan volgens de structuur en werkwijze van IPC.

De kinderen werken drie middagen in de week aan het thema. IPC is een methodiek die de zaak– en de creatieve vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en muziek, geïntegreerd aanbiedt door middel van thema’s. Via onze
sociale mediakanalen hebben we al wat foto’s gedeeld over de opening van de thema’s. We zien enthousiasme en betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten wanneer er gewerkt wordt aan het thema. Meer informatie over IPC is te
vinden op www.ipc-nederland.nl. Uiteraard houden wij alle ouders via de Sporcktinfo op de hoogte als er ontwikkelingen zijn rondom leren in samenhang.

Na de herfstvakantie zijn we gestart met een nieuw teamlid. Joyce Lazeroms is gestart in groep 3A en vervangt Kirsten
die wat eerder met zwangerschapsverlof gaat. Joyce is een bekend gezicht en heeft vorig jaar haar afstudeerstage bij
ons op school in groep 3 gedaan. Fijn om Joyce weer terug te zien en we wensen haar veel werkplezier toe.

In deze Sporcktinfo vind je meer informatie over het schoolfruit, de aanscherping van de regels omtrent corona en nog
meer zaken. Lees deze info dus snel door!