In de zomervakantie is er weer hard gewerkt aan de inrichting en het interieur van beide schoolgebouwen. Het
groene gebouw (voorheen grijze gebouw) is voorzien van nieuw sanitair en is ingericht met nieuw meubilair, passend
bij onze visie. Dit hebben wij gedaan in nauwe samenwerking met De Teddybeer. In dit gebouw zijn alle leerlingen
van 0 t/m 6 jaar gehuisvest, een nieuwe stap in onze samenwerking als kindcentrum.


De blauwe trespa platen aan de voor- en zijkant van het rode gebouw worden voorzien van een nieuwe kleur, passend bij de nieuwe uitstraling. Dit zal binnenkort worden uitgevoerd. Er zijn diverse foto’s te vinden van het groene
gebouw in deze Sporcktinfo. Hopelijk kun je het snel zelf komen bekijken!

In deze Sporcktinfo een aantal praktische zaken: het gymrooster, een herhaling van de studiedagen en vakanties en
de lokaalindelingen. Daarnaast ontvang je belangrijke informatie over de schooltijden en de richtlijnen omtrent Corona.
Helaas mogen we nog geen ouders ontvangen in de school bij binnenkomst en bij het ophalen. Daarom hebben we gekozen om de werkwijze van vóór de zomervakantie te continueren. We hebben alles gebundeld in één nieuwsbrief om
het overzichtelijk te houden.

Het team van De Sporckt heeft er enorm veel zin in. We hebben deze week een goede voorbereiding kunnen treffen
om vanaf maandag 24 augustus weer op een veilige en verantwoorde manier te starten met ons onderwijs. Hopelijk
blijft het dit jaar rustig en kunnen wij fysiek onderwijs blijven verzorgen, want daar hebben alle kinderen recht op.

Geniet nog van het laatste restje vakantie en het weekend!

Dit is de link naar de eerste Sporcktinfo van schooljaar 2020 – 2021.

https://www.sporckt.nl/wp-content/uploads/2020/08/Sporcktinfo-nr.-01-VO1.pdf