Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over de heropening van De Sporckt.

Vanaf 11 mei gaan we weer (gedeeltelijk) open. Om alles in goede banen te leiden, hebben we een aantal afspraken en regels opgesteld. Deze zijn hieronder in de plattegrond te vinden. De kinderen zijn door ons ingedeeld in twee groepen, geel (maandag en dinsdag) en blauw (woensdag en donderdag). We hebben kinderen uit hetzelfde gezin om dezelfde dagen naar school laten gaan. Daarnaast hebben we een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt, op basis van aantallen en onderwijsbehoefte. De kinderopvang volgt de schooltijden die worden gehanteerd door de school. Wanneer uw kind(eren) op maandag en dinsdag naar school gaan hebben ze op die dagen recht op opvang.

Wanneer u of uw partner een cruciaal beroep uitoefent, mag er noodopvang worden aangevraagd. Dit geldt ook voor opvang na lestijd. Dit dienen ouders zelf bij de buitenschoolse opvang (BSO) aan te vragen en te regelen. Wij verzorgen alleen noodopvang voor leerlingen onder schooltijd. Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 15.00 uur, vrijdag tot 12.00 uur.

Bovenstaande informatie is naar alle ouders gemaild op vrijdag 1 mei. In het document staan antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Klik hier om het document nogmaals te lezen.

Vanaf maandag 11 mei gelden de volgende regels en afspraken: