Dinsdagavond 21 april heeft u waarschijnlijk ook kennisgenomen van de persconferentie van onze ministerpresident en de versoepeling van de maatregelen voor het basisonderwijs en de kinderopvang met ingang van 11 mei a.s.

Dat betekent voor u en uw kind(eren) in ieder geval dat er van 6 tot en met 8 mei nog sprake zal zijn van onderwijs op afstand, zoals u de afgelopen weken gewend bent. Zoals al eerder met u gecommuniceerd en opgenomen op de jaarkalender hebben wij maandag 4 mei een studiedag. Die dag nemen wij met het team de tijd om het fysieke onderwijs goed voor te bereiden. Dat is nodig zodat de leerlingen vanaf 11 mei voor de helft van de onderwijstijd weer les krijgen op school.

We gaan de komende anderhalve week op school samen met het team en de medezeggenschapsraad bespreken hoe we dit het beste kunnen organiseren. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • We volgen de adviezen en richtlijnen van de specialisten van het RIVM.
  • De gezondheid van uw kinderen en onze medewerkers staat voorop.
  • We gaan bij de uitwerking van de scenario’s uit van maatwerk op schoolniveau.

Op vrijdag 1 mei communiceren wij met u hoe we de heropening van de school organiseren.

De noodopvang na de meivakantie voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of in kwetsbare thuissituaties blijft een verantwoordelijkheid van de school en zal op dezelfde manier als voor de vakantie worden voortgezet.

We kunnen ons voorstellen dat u op dit moment nog met vragen zit. Wij hebben die op een aantal vlakken ook nog en gaan de komende dagen op zoek naar de antwoorden. Wij willen u vragen deze nog even vast te houden tot u van ons nadere informatie krijgt op 1 mei. Waarschijnlijk wordt alles dan al duidelijk. Dringende vragen kunt u uiteraard via de gebruikelijke communicatielijnen wel aan ons stellen.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.