Woensdag 20 oktober zijn de nieuwe vlaggenmasten geplaatst voor ons kindcentrum. Zo zijn we nog beter herkenbaar voor alle ouders in de buurt. Eerder hebben we de naam van ons kindcentrum al met alle ouders
gedeeld. Kindcentrum Tuindorp wordt binnenkort officieel geopend, dat gaan we doen als alle werkzaamheden (voor en achter de schermen) zijn afgerond.

Ons kindcentrum staat centraal in de wijk ‘Tuindorp Kievit’ in de Reeshof en bestrijkt een groot voedingsgebied in deze wijk. Wij zijn gehuisvest in twee gebouwen. Samen met onze kinderopvangpartner De Teddybeer vormen wij Kindcentrum Tuindorp. Er is één schoolgebouw ingericht voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Dit gebouw noemen wij het groene gebouw. Alle activiteiten van onderwijs tot opvang voor peuters en kleuters vinden plaats in dat gebouw. De kinderen van 6 t/m 12 jaar ontvangen onderwijs en opvang in het andere, het rode, gebouw. Op deze manier zorgen wij voor een veilige en vertrouwde omgeving passend bij iedere leeftijdsgroep, van voorschoolse opvang, onderwijs tot naschoolse opvang.


Door onze samenwerking kunnen we meer kansen bieden voor de kinderen in onze buurt. Dat doen we o.a.
door extra aanbod in onze peuter-kleutergroep, maar ook door personeel aan elkaar uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Daarnaast zorgen we voor gezamenlijke scholing bijvoorbeeld als het gaat om welke pedagogische taal wij spreken. Neem eens een kijkje op de nieuwe website: www.kctuindorp.nl