De afgelopen weken hebben we in het nieuws gezien dat het aantal besmettingen daalt. Er zijn landelijk al enkele versoepelingen ingegaan, die komen er ook aan voor het basisonderwijs. Wanneer die versoepelingen ingaan komt er ook een nieuw protocol met daarin de nieuwe afspraken en regels.

Vanaf volgende week duurt het schooljaar nog 4 weken, om het voor iedereen werkbaar te houden gaan we niet alle versoepelingen toepassen. We hebben gemerkt dat het op dit moment, ondanks de beperkingen, goed en
veilig verloopt. Een aantal versoepelingen maakt het organiseren van een activiteiten gemakkelijker. Denk bijvoorbeeld aan de musical, de sportdag en de driehoeksgesprekken. Natuurlijk blijven er nog enkele maatregelen gelden: zoals 1,5 meter afstand houden en de aangepaste regels bij het brengen en halen.

Wij verwachten dat we het nieuwe schooljaar kunnen starten zonder extra maatregelen. Hoe dat er precies uit komt te zien is nu nog niet duidelijk. Daar hebben we al wel ideeën over. Voordat we daar definitieve keuzes in
maken, willen we de mening van ouders meenemen. Vanwege de coronamaatregelen hebben we de afgelopen anderhalf jaar aanpassingen gedaan in het brengen en halen van leerlingen, maar ook in het bezoeken van de
school. Voor komend schooljaar willen we daar andere keuzes in maken.

Vanuit onze pijler Educatief Partnerschap vinden wij het belangrijk om actief in verbinding te staan met onze ouders. Vanwege de coronamaatregelen is dat helaas lang niet mogelijk geweest. We hopen dat we komend schooljaar weer fysiek met elkaar in gesprek kunnen gaan over verschillende onderwerpen die leven op school. Dat kan in de vorm van een inloopmiddag, een informatieavond of een koffieochtend.

In de volgende Sporcktinfo komt een korte vragenlijst voor ouders, daarin vragen wij uw mening over onze plannen voor komend schooljaar