Weer volop nieuws over onze school. Zo hebben we sinds maart een nieuwe peuter-kleutergroep opgestart, dit is onze 18de groep. Daarover lees je in de Sporcktinfo #12 meer (klik hier). Een mooi initiatief voor de kinderen van ons kindcentrum om ze kansrijk te laten starten. We zijn heel benieuwd naar de ervaringen van de peuters en kleuters in deze groep. Een mooie stap vooruit in de samenwerking binnen ons kindcentrum.


Om de onderwijstijd voor onze leerlingen te vergroten hebben we (opnieuw) besloten om een studiedag te laten vervallen. Het gaat om de studiedag van 16 april, dit wordt een reguliere lesdag voor alle kinderen. Van deze studiedag maken we een studiemiddag, zodat we met het team blijven werken aan onze schoolontwikkeling. Tijdens deze studiemiddag staat de scholing van de Kanjertraining centraal. Het gaat om licentie C, dit is de laatste in een reeks van drie licenties. Wanneer iedereen deze licentie in bezit heeft, hebben we het officiële scholingstraject van 5 jaar afgerond. We blijven er aandacht aan besteden, daarnaast hopen we nog een thema-avond voor nieuwe ouders te organiseren over de Kanjertraining en hoe wij er op school mee omgaan.


De tweede ronde van de driehoeksgesprekken is inmiddels afgerond, hopelijk heeft iedereen een goed gesprek kunnen voeren. We zijn nog volop bezig met het afnemen van de toetsen. Zodra alle gegevens binnen zijn, en we hebben de besprekingen en analyses afgerond, gaan de resultaten mee naar huis in het portfolio. Wanneer dit precies is en wat er dan mee naar huis gaat wordt momenteel besproken door de verantwoordelijke teamleden vanuit het schoolontwikkelteam. De portfoliomap gaat dus voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 binnenkort mee naar huis, daarin vindt u dan o.a. het werk van uw kind maar ook de resultaten van de afgelopen periode.