Goed nieuws. De school gaat weer open! Met het team hebben wij deze week goed nagedacht over een veilige maar vooral werkbare organisatie om dit te kunnen doen. We hebben ook de MR geraadpleegd en betrokken bij de besluitvorming. U kunt erop vertrouwen dat we bij de organisatie zoals we deze aan u gaan voorstellen, rekening hebben gehouden met de richtlijnen vanuit het ministerie en van het RIVM. Dit schrijven gaat over de algemene organisatie van de schoolheropening. We richten ons hiermee op de praktische maatregelen in en om de school. 

Lees de brief alstublieft in zijn geheel goed door!

De basis voor dit plan is het servicedocument dat we hebben ontvangen vanuit het ministerie. Dit is leidend geweest in de keuzes die we hebben gemaakt met het team en de MR. In dat document staan de veiligheidsmaatregelen m.b.t. afstand, richtlijnen omtrent quarantaine, hygiëne etc. en bevat naast wettelijke verplichtingen ook adviezen. Alle wettelijke verplichtingen vanuit het ministerie en het RIVM hebben wij opgevolgd. Een aantal adviezen hebben wij, vanwege de praktische uitvoering, anders ingevuld. Dat heeft te maken met de mogelijkheden van onze locatie en het schoolgebouw.

Wij realiseren ons dat het véél informatie is. We hebben ons best gedaan om het zo duidelijk mogelijk samen te vatten voor u. Deze brief dient ook als naslagwerk. Zodat u het op een later moment, indien nodig, nogmaals kunt teruglezen. Begrijpt u iets niet? Schroom niet om hulp te vragen! 

https://www.sporckt.nl/wp-content/uploads/2021/06/Volledige-opening-van-de-school.pdf