In deze twaalfde editie staan we stil bij ons groene schoolplein. Ik wil graag toelichten wat onze visie achter het groene schoolplein is en welke opbrengsten we nu al zien. In onze missie en visie omschrijven wij dat: “Ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet op kunnen groeien.” Met name op het gebied van gezondheid draagt ons groene schoolplein daar aan bij.

Een natuurlijke speelomgeving stimuleert tot creatief en meer gevarieerd speelgedrag. Het draagt ook bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Goede bewegingsvaardigheden worden gerelateerd aan hogere controlefuncties van de hersenen. We zien nu al dat kinderen ander spelgedrag laten zien dan voorheen. Naast het gebruik in de pauzes biedt Inge, onze beweegdocent, wekelijks voor iedere groep een beweegles van een half uur aan. Dat doet ze buiten op het schoolplein, kinderen ervaren dat als prettig en leren op die manier hoe ze het schoolplein het beste kunnen gebruiken. Een van onze stelregels is actief en doelgericht leren, door het aanbod van deze beweeglessen i.c.m. een groen schoolplein zijn kinderen actiever en bewegen ze meer. Hierdoor komen ze na een beweegmoment frisser de klas binnen om verder te gaan met het lesprogramma. Er is nu een betere balans tussen inspannen en ontspannen voor de kinderen op een schooldag.

Ook hebben we een aantal reacties van ouders ontvangen, o.a. via de MR, over het gebruik van de waterpomp en gladde paaltjes. Het is goed om te weten dat het schoolplein is gekeurd en dat alles conform de wettelijke veiligheidseisen is aangelegd. In lijn met de Kanjertraining vinden wij dat kinderen moeten leren om verantwoordelijkheid te nemen. We willen ze zelfredzaam maken. Dat vinden wij een gezamenlijke taak van ouders en school. Bij jongere kinderen in de groepen 1 en 2 kijken de leerkrachten natuurlijk mee, maar zeker vanaf groep 3 verwachten we dat kinderen daar zelf op een goede manier mee (leren) omgaan. Veiligheid kunnen we niet 100% garanderen, natuurlijk kunnen er ongelukken gebeuren. Het is helpend om thuis ook gesprekken te voeren over het spelen op het schoolplein, maak dan samen met je kind goede afspraken. Op de volgende pagina staan de belangrijkste afspraken van het groene schoolplein. Handig zodat alle ouders ook op de hoogte zijn. De nieuwe poort is inmiddels in gebruik, op die manier hebben we een extra in– en uitgang voor kinderen en ouders om de drukte in de ochtend en middag beter te verspreiden.

Wij zijn erg blij met de aanleg van het groene schoolplein en hopen er in de toekomst nog erg veel (leer)plezier aan te beleven.