Leren in samenhang

Na de herfstvakantie zijn we gestart met de pilot leren in samenhang. Met deze pilot voeren we schoolbreed, in de groepen 1 t/m 8, een thema uit voor vier weken. Je hebt er thuis vast al wel wat over gehoord. De kinderen leren die vier weken dan volgens de structuur...

Vacature

Naar aanleiding van de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor corona hebben wij als school een subsidie aangevraagd. Deze subsidieaanvraag is goedgekeurd en mogen we nu gaan uitvoeren. Wij zijn op zoek naar een ondersteuner op het gebied van taal....

Invoering schoolstraat

In samenwerking met de gemeente gaan we de Millingenstraat tijdelijk afzetten voor autoverkeer.Dit wordt op gezette tijden een autovrije straat: dit noemen we een schoolstraat. Die gezette tijden worden hieronder beschreven. Hiertoe is besloten omdat er teveel...

Nieuw schooljaar

In de zomervakantie is er weer hard gewerkt aan de inrichting en het interieur van beide schoolgebouwen. Hetgroene gebouw (voorheen grijze gebouw) is voorzien van nieuw sanitair en is ingericht met nieuw meubilair, passendbij onze visie. Dit hebben wij gedaan in nauwe...

Volledige opening 8 juni

Vanaf 8 juni mogen we de school weer volledig openen voor alle leerlingen. We hanteren de oorspronkelijke schooltijden en kinderen mogen weer vijf dagen in de week naar school. De benodigde informatie is op dinsdag 2 juni via de e-mail naar alle ouders verstuurd....

We gaan weer open

Zoals aangekondigd in de persconferentie van vorige week dinsdag gaat het basisonderwijs weer volledig open. Vanaf 8juni mogen alle kinderen weer alle dagen naar school. Deze week ontvang ik de protocollen vanuit de PO-Raad en onsbestuur om de school weer volledig te...