Aanpassing richtlijnen

Op de eerste plaats willen wij u en alle leerlingen een goed en gezond 2021 toewensen. Hopelijk mogen alle kinderen spoedig weer écht naar school.  Vlak vóór de kerstvakantie is besloten om de scholen tot minimaal 18 januari 2021 te sluiten. Op dit moment...

De laatste ontwikkelingen

De tijd vliegt voorbij. We zijn aangekomen in de decembermaand. Deze maand staat altijd in het teken van vieringen. Om deze veilig en verantwoord door te laten gaan, hebben de werkgroepen aanpassingen gedaan. Bij deze vieringen zijn ouders helaas niet welkom, dat is...

Leren in samenhang

Na de herfstvakantie zijn we gestart met de pilot leren in samenhang. Met deze pilot voeren we schoolbreed, in de groepen 1 t/m 8, een thema uit voor vier weken. Je hebt er thuis vast al wel wat over gehoord. De kinderen leren die vier weken dan volgens de structuur...

Vacature

Naar aanleiding van de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor corona hebben wij als school een subsidie aangevraagd. Deze subsidieaanvraag is goedgekeurd en mogen we nu gaan uitvoeren. Wij zijn op zoek naar een ondersteuner op het gebied van taal....

Invoering schoolstraat

In samenwerking met de gemeente gaan we de Millingenstraat tijdelijk afzetten voor autoverkeer.Dit wordt op gezette tijden een autovrije straat: dit noemen we een schoolstraat. Die gezette tijden worden hieronder beschreven. Hiertoe is besloten omdat er teveel...

Nieuw schooljaar

In de zomervakantie is er weer hard gewerkt aan de inrichting en het interieur van beide schoolgebouwen. Hetgroene gebouw (voorheen grijze gebouw) is voorzien van nieuw sanitair en is ingericht met nieuw meubilair, passendbij onze visie. Dit hebben wij gedaan in nauwe...